• Aanmeldingsformulier

  Als je lid van Mifano wil worden, klik hieronder dan op Aanmelden, vul het formulier in en klik dan onderaan het formulier op aanmelden. Je ontvangt van ons na aanmelding nadere informatie. Gelieve voor aanmelding de informatie op deze pagina te lezen.

 • Info inschrijfformulier

  • Automatische incasso is verplicht.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 dit wordt samen met de eerste contributie inning automatisch afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer.
  • Jeugdleden die ingedeeld zijn of worden in JO12 of hoger en senioren zijn verplicht om een pasfoto of goedlijkende foto van zichzelf van alleen het gezicht in de wedstrijdzaken App van de KNVB te plaatsen die te downloaden is voor Iphone en Android. Registreren doe je met het e-mailadres dat op het inschrijfformulier ingevuld wordt
  • Mifano heeft voor jeugdleden een shirtfonds, eenmalige kosten zijn € 30,00
   Zolang uw kind onafgebroken jeugdlid is van Mifano hoeft u geen voetbalshirt meer te kopen, het shirt blijft wel eigendom van Mifano.
  • Broeken en andere voetbalkleding kunt u kopen bij Sportshop Laarbeek.  Sportshop Laarbeek zit gevestigd in Beek en Donk, maar heeft ook een online webshop.
  • Met het aanmelden machtigt u v.v. Mifano de contributie, inschrijfgeld, de kosten van het shirt en door de KNVB opgelegde boetes per automatische incasso te innen.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging en met opgaaf van reden en dus niet bij de leider of trainer. Schriftelijk opzeggen gebeurt door een mail te sturen naar ledenadministratie@mifano.nl. Opzegging is alleen mogelijk vóór 1 juli in enig jaar. Indien na deze periode wordt opgezegd, heeft het lid de verplichting om de reeds ingegane nieuwe termijn te voldoen. Bij een opzegging tijdens het seizoen zal reeds betaalde contributie dus niet (gedeeltelijk) worden terugbetaald.

  Ouders van kinderen tot 18 jaar kunnen wanneer zij niet voldoende middelen hebben om de contributie te betalen contact opnemen met Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo. www.leergeldgeldrop.nl

  Klik hier voor het downloaden van het inschrijfformulier. Gebruik dit formulier alleen als digitale aanmelding niet lukt.
  Onderstaand de contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023

  Klik hier voor het overzicht van de contributie

    * Je bent enkel lid en neemt geen deel aan trainingen en wedstrijden

  ** Je bent lid en neemt niet deel aan wedstrijden

  Wanneer een speler/speelster in een hogere of lagere afdeling speelt , betaalt hij of zij de contributie voor de afdeling waarin hij of zij gezien de leeftijd thuishoort.

  Betalen van de contributie geschiedt door Mifano te machtigen voor een automatisch incasso.
  Voor leden die niet automatisch betalen wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.