• Nieuw lid aanmelden

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Initialen
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Geboorteplaats
  Land
  Nationaliteit
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!
 • Info inschrijfformulier

  • Automatische incasso is verplicht.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 dit wordt samen met de eerste contributie inning automatisch afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer.
  • Voor nieuwe leden die 16 jaar of ouder zijn is het nodig om het documentnummer van een legitimatiebewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) bij inschrijving op het inschrijfformulier te vermelden. Inschrijven bij de KNVB is bij het ontbreken hiervan niet mogelijk.
  • Jeugdleden die ingedeeld zijn of worden in JO12 of hoger en senioren zijn verplicht om een pasfoto of goedlijkende foto van zichzelf van alleen het gezicht in de wedstrijdzaken App van de KNVB te plaatsen die te downloaden is voor Iphone en Android. Registreren doe je met het e-mailadres dat op het inschrijfformulier ingevuld wordt
  • Mifano heeft voor jeugdleden een shirtfonds, eenmalige kosten zijn € 28,00
   Zolang uw kind onafgebroken jeugdlid is van Mifano hoeft u geen voetbalshirt meer te kopen, het shirt blijft wel eigendom van Mifano.
  • Broeken en andere voetbalkleding kunt u kopen bij Sported, Margrietstraat 106 Mierlo.
  • Met ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u v.v. Mifano de contributie, inschrijfgeld, de kosten van het shirt en door de KNVB opgelegde boetes per automatische incasso te innen.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging en met opgaaf van reden en dus niet bij de leider of trainer. Schriftelijk opzeggen gebeurt door een mail te sturen naar ledenadministratie@mifano.nl. Opzegging is alleen mogelijk vóór 1 juli in enig jaar. Indien na deze periode wordt opgezegd, heeft het lid de verplichting om de reeds ingegane nieuwe termijn te voldoen. Bij een opzegging tijdens het seizoen zal reeds betaalde contributie dus niet (gedeeltelijk) worden terugbetaald.

  Ouders van kinderen tot 18 jaar kunnen wanneer zij niet voldoende middelen hebben om de contributie te betalen contact opnemen met Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo. www.leergeldgeldrop.nl

  Klik hier voor het downloaden van het inschrijfformulier.
  Klik hier voor de contributiebedragen