• SPONSORPLAN

  Om de continuïteit van de vereniging en een redelijk kwaliteitsniveau te waarborgen, heeft Mifano een commissie ingesteld die als taak heeft externe inkomstenbronnen aan te boren. Sponsoring is er daar één van. Zonder sponsoring is ook amateurvoetbal niet meer mogelijk.

  Wij gaan ervan uit dat voor u binding met de omgeving belangrijk is. Door Mifano te sponsoren laat u ook zien een sportieve en vooruitstrevende onderneming te zijn, zoals Mifano dat ook graag wil zijn. Floreert Mifano, dan bloeit u mee. Mifano zet voor u daar tegenover dat ze zich maximaal zal inspannen om uw naam verder uit te dragen. Mifano zal laten horen dat u met uw bijdrage er mede voor zorgt dat Mifano in stand kan blijven. Uw sponsorbijdrage zal ongetwijfeld een positieve uitstraling hebben binnen de Mierlose gemeenschap!

  HOE KUNT U MIFANO STEUNEN
  U kunt Mifano steunen door aan één van onze sponsormogelijkheden deel te nemen. Hieronder zullen deze mogelijkheden afzonderlijk worden beschreven.

  Hoofdsponsor
  Een totaalpakket kan desgewenst voor u op maat worden samengesteld. Onderstaande lijst geeft een indicatie:
  – Mifano zal u binnen haar mogelijkheden maximale publiciteit bezorgen
  – merk/firmalogo op shirts en trainingspakken
  – meerdere reclameborden op het hoofdveld/reclamezuil of één groot bord
  – merk/firmalogo op Mifano-TV in het paviljoen
  – vermelding op onze website.

  Co-sponsor
  Als voorwaarde geldt dat de hoofdsponsor instemt met uw co-sponsorschap
  – merk/firmalogo op de shirts en/of broek van een elftal
  – twee reclameborden op het hoofdveld
  – merk/firmalogo op Mifano-TV in het paviljoen
  – vermelding met bord op de reclamezuil
  – vermelding op onze website.

  Stersponsor
  Een stersponsor garandeert Mifano jaarlijks, gedurende een periode van drie jaar, een vastgestelde bijdrage. Behalve dat wij ook uw naam zullen uitdragen, mag u van Mifano verwachten:
  – een reclamebord langs het veld en een reclamebord op de reclamezuil
  – een advertentie van deelnemende stersponsors op Mifano-TV in het paviljoen
  – eenmaal per jaar een bijeenkomst met partner in het paviljoen waarin Mifano verantwoording aflegt voor het gevoerde (financiële) beleid.

  Mifano sponsorpakket
  In overleg met u wordt overeengekomen dat u gedurende drie jaar een financiële bijdrage levert. Mifano verplicht zich te zullen leveren:
  – een reclamebord op het hoofdveld
  – vermelding op Mifano-TV in het paviljoen
  – lidmaatschap van de Club van 50
  – een wedstrijdbal.

  Evenementensponsor
  U kunt sponsoren:
  – een jeugdtoernooi
  – de Mifano-dag
  – het straatvoetbaltoernooi
  – nevenactiviteiten.

  Shirtsponsoring
  Mifano koopt de shirts voor al haar leden bij één van haar sponsors. De shirts blijven eigendom van Mifano en blijven ook in beheer bij Mifano. Elk elftal krijgt haar shirts. Mifano verstrekt dus aan haar leden de shirts.
  Zolang de speler deel uitmaakt van de jeugd vraagt Mifano slechts één keer de kosten van een nieuw shirt te betalen. Mifano denkt zich met een eenduidig shirt beter te presenteren.
  Voor de spelers/ouders is het aantrekkelijk om slechts één keer een shirt te hoeven betalen. Voor vooral door ouders druk bezochte wedstrijden van onze jeugdelftallen is Mifano nog op zoek naar sponsors.
  Wat wij de sponsors bieden is de naam op het shirt, een mooie kans voor u om meer naamsbekendheid te krijgen.

  Reclamebord
  Momenteel sieren meer dan 100 reclameborden ons hoofdveld. Wij sluiten graag met u een driejarig contract. Het bord, met een afmeting van 240 cm lang en 60 cm hoog, is een prachtige reclamedrager.

  Club van 50
  In het seizoen 2005/2006 heeft Mifano de Club van 50, voorheen de Club van 100 nieuw leven ingeblazen. Momenteel hangt er in ons paviljoen een bord waarop de namen van zo’n 75 bedrijven/begunstigers prijken. U wilt lid worden?

  Vermelding op Mifano-TV in het paviljoen
  Voor u ligt hier een uitstekende mogelijkheid uw product, of bedrijf te promoten.

  Sponsoring wedstrijdbal
  Bij thuiswedstrijden van het vaandelteam kent Mifano al vele jaren de loterij om de wedstrijdbal. U als sponsor kunt de wedstrijdbal ter beschikking stellen. Als tegenprestatie wordt voor de wedstrijd en tijdens de rust uw naam of firmanaam genoemd als schenker van de wedstrijdbal.

  BESTEDING SPONSORBIJDRAGEN
  Uw bijdrage gebruiken wij onder andere voor de volgende activiteiten:
  – Het aantrekken van een hoog gekwalificeerde hoofdtrainer voor onze selectiegroep
  – Opleiding jeugdkader, waarbij trainers en begeleiders op kosten van Mifano scholing krijgen
  – Het organiseren van nevenactiviteiten zoals:
  * St. Nicolaasfeest
  * instuif met Nieuwjaar
  * Kerstzaalvoetbaltoernooi
  * Mifano-dag
  * Straatvoetbaltoernooi.

  Als vereniging streven wij naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau, voetbaltechnisch maar ook voor wat betreft de nevenactiviteiten. Wij proberen op die manier de naam van Mifano zo goed en zo breed mogelijk uit te dragen. Het zijn evenwel allemaal activiteiten waarvoor extra financiële middelen nodig zijn. Door uw bijdrage kunnen wij de activiteiten mogelijk maken en kunnen wij uw naam op een positieve wijze uitdragen.

  Tot slot
  Het bestuur van Mifano hoopt met het bovenstaande uw belangstelling te hebben gewekt en spreekt de wens uit dat u bereid bent een financiële bijdrage te verlenen waardoor Mifano in staat blijft aan velen sportieve recreatie te bieden.

  Mocht u interesse hebben in een bepaalde vorm van sponsoring kunt u contact opnemen met Peter Verberne:  06-51157939.