• Hierbij een herhaald bericht voor de leden die hun lidmaatschap willen beëindigen. We verzoek om dit dan uiterlijk 1 juni schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie. Dit kan via een mail naar ledenadministratie@mifano.nl. Uiteraard hopen we dat niemand opzegt. En mocht er iets zijn wat aanleiding zou geven tot opzegging spreek dan gerust eerst een bestuurslid of lid van de jeugdcommissie aan. Laat corona geen reden zijn om op te zeggen, we gaan er van uit vanaf volgend seizoen weer zonder beperking te kunnen spelen en trainen.