• Uitnodiging Algemene ledenvergadering op 10 oktober 2022

    4 okt 2022
  • Op 10 oktober aanstaande zal de 92e Algemene Ledenvergadering van Mifano plaatsvinden. Het Bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze vergadering bij te wonen. De vergadering vind plaats in het Paviljoen van Mifano en vangt aan om 20.00 uur.

    De jaarvergadering is het belangrijkste contactmoment tussen de leden en het Bestuur. De leden kunnen hun vragen stellen en het Bestuur geeft aan de leden een terugkoppeling van alle belangrijke zaken. Wij hopen op een grote opkomst.

    Via onderstaande links vindt u de uitnodiging en agenda en het jaarverslag.

    Uinodiging en Agenda

  • Jaarverslag