• Op 1 november aanstaande zal de 91e Algemene Ledenvergadering van Mifano plaatsvinden. Omdat we vorig jaar door de corona beperkingen geen fysieke ledenvergadering mochten houden nodigt het Bestuur alle leden extra van harte uit om deze vergadering bij te wonen. De vergadering vind plaats in het Paviljoen van Mifano en vangt aan om 20.00 uur.

    Wij hopen op een grote opkomst.

    Via onderstaande links vindt u de uitnodiging en agenda en het jaarverslag.

    Uinodiging en Agenda

  • Jaarverslag