• Dinsdag 20 juni zullen we via onze website de nieuwe indelingen bekend maken. Daar hebben we middels een zorgvuldig en onderbouwde procedure naar gekeken en zijn we in overleg met al onze kaderleden tot deze indeling gekomen.

  Onderstaand kunt u (gedeeltelijk) onze manier van selecteren lezen. Het totale stuk is te lezen in ons technisch beleid dat op deze website terug te vinden is:

  https://www.mifano.nl/jeugdplan-en-trainingsvormen

  Niet selecteren tot en met JO10. 

  Tot en met de JO10 gaan we bij v.v.Mifano niet selecteren en zullen de teams gemengd samen worden gesteld. Er wordt dan gekeken naar een goede verdeling van de teams op het sociale aspect. De reden hiervoor is dat de groei, en daarbij dus ook de motorische ontwikkeling enorm op en neer schommelt. Kinderen zouden hierdoor dus ten onrechte kunnen afvallen bij een selectieprocedure en daardoor terugvallen naar een langer opleidingsniveau. Doordat de kinderen tot en met JO10 tijdens deze schommelige fase allemaal op dezelfde manier getraind worden, zullen ze allemaal dezelfde succesbeleving hebben door de oefenstof die aangeboden wordt met de daarin verwerkte differentiatie.

  Selecteren vanaf JO11 t/m JO19

  Vanaf de JO11 gaan we bij v.v. Mifano starten met het indelen op niveau. De reden hiervoor is dat de fysieke verschillen al behoorlijk duidelijk gevormd zijn en dat de technische ontwikkeling daarbij ook een belangrijke rol speelt. De verschillen zullen te groot worden, wat in de pubertijd voor wrijving kan gaan zorgen. Daarnaast wordt vanaf deze leeftijd gestart met het 8 tegen 8 systeem en 2 jaar later met het 11 tegen 11 systeem, waardoor er meer vraagt komt naar tactische trainingen die gericht zijn op de ontwikkeling van een systeem en het aanleren van basistaken.

  Bij het selecteren wordt gekeken naar de volgende aspecten:

  -Niveau (vanaf JO11)  

  -Sociale omgang (JO7 t/m JO19)

  -Mentaliteit (vanaf JO11)

  -Coaching (vanaf JO11)

  -Leeftijd (JO7 t/m JO19)

   

  Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u deze vragen stellen bij 1 van de leden van het jeugdbestuur.

  Hopende U hiermee voldoende te hebben geinformeerd en wij kijken uit naar een sportief en gezellig nieuw seizoen.

   

  Het jeugdbestuur