• Vandaag 29-10 is de heer Noud Teunisse door de voorzitter van Mifano, Peter Verberne en de secretaris, Joost Kosman bezocht in verband met zijn 60 jarig lidmaatschap van Mifano.

    In het bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen (ook actief bij Mifano) werd Noud van harte gefeliciteerd met zijn jubileum onder uitreiking van een presentje en bos bloemen.

    Noud is al jaren lang lid van verdienste van Mifano voor zijn vele werkzaamheden als bestuurslid en niet te vergeten als omroeper bij de wedstrijden van Mifano's vaandelteam.