• Ons bereikte het droevige bericht dat op vrijdag 5 februari onverwachts ons lid Wim Manders is overleden. Wim is een paar dagen eerder, op 1 februari, 84 jaar geworden.

    Wim heeft vele jaren in de selectie van Mifano gespeeld en is na zijn actieve periode een aantal jaren vrijwilliger geweest als terreinbeheerder. Vele leden en oud leden hebben gespeeld op voetbalschoenen uit de schoenenzaak van Wim. Wim is vorig jaar nog onderscheiden wegens zijn 70-jarig lidmaatschap van Mifano.

    Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte.