• Bestuur VV Mifano wenst al haar leden, sponsors, vrijwilligers, supporters en relaties

     Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023

    en dankt iedereen voor zijn of haar medewerking en support tijdens het afgelopen jaar !