• De afgelopen twee jaren is de contributie vanwege de Corona maatregelen en de daarmee gepaard gaande onvolledige seizoenen, niet geïndexeerd,  Het afgelopen seizoen betrof een volledig seizoen waardoor door het bestuur is besloten de contributie voor het komend seizoen te verhogen met de jaarlijkse indexatie. Officieel zouden we de contributie nu kunnen verhogen met ruim 11%. Besloten is om het CPI (Consumenten Prijs Indexcijfer) (prijsindex 2015=100) vanaf juli 2021 te hanteren, wat uitkomt op 8%.

  Dit resulteert in onderstaande nieuwe tarieven:

  O.b.v. leeftijd per peil datum 01-01 Seizoen 2022 - 2023
  Dames € 155,00
  Senioren € 155,00
  Veteranen € 155,00
  JO19 t/m JO16 (A-B) € 124,00
  JO15 t/m JO12 (C-D) € 118,00
  JO11 t/m JO08 (E-F) € 110,00
  JO07 t/m JO06 (Mini's) € 70,00
  Rustende leden * € 50,00
  Wachtlijst leden ** 50% contributie
  Wedstrijdshirt Jeugdleden € 30,00
  Inschrijfgeld € 10,00

  * Je bent lid en neemt niet deel aan trainingen en wedstrijden
  ** Je bent lid en neemt niet deel aan wedstrijden

  De contributie zal eind augustus in rekening worden gebracht. De leden die nog geen automatisch incasso hebben afgegeven, ontvangen hiervoor een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen.

  Is automatische incasso niet mogelijk (bijvoorbeeld door storneren) dan moet het betreffende lid er zelf voor zorgen dat het verschuldigde bedrag, onder vermelding van de naam van het spelend lid of het factuurnummer, vóór 27 september 2022 op rekeningnummer NL31RBRB0205063101 (Regiobank Mierlo) van vv Mifano staat.

  Uiteraard blijft het mogelijk om in individuele gevallen, onder opgaaf van reden (liefst via  mail) een betalingsregelingen te treffen. We zijn en blijven immers een vereniging waar het voor iedereen mogelijk moet zijn om lid van te zijn en te blijven. U kunt zich dan wenden tot de Financiële administratie (fin-admin@mifano.nl)

  Indien er wijzigingen in één van de volgende gegevens zijn gekomen dan moet je dit bij de ledenadministratie van Mifano melden (ledenadministratie@mifano.nl ):

  -          Rekeningnummer
  -          Adres
  -          Telefoonnummer
  -          E-mailadres

  Het Bestuur