• Zoals gebruikelijk zal eind augustus / begin september de contributie voor het aanstaande seizoen geïnd worden. Het bestuur wil hier graag een korte toelichting op geven.

    We zijn er ons van bewust dat onze actieve leden het afgelopen seizoen door corona niet hebben kunnen doen waar ze voor bij Mifano zijn, namelijk voetballen. Dit geldt vooral voor de senioren, de junioren hebben vrijwel het gehele seizoen kunnen trainen en het jeugdkader heeft zijn uiterste best gedaan om ook op zaterdag bezig te zijn.

    We hopen echter dat alle leden voor komend seizoen wel gewoon de contributie willen voldoen. Mifano zit niet in de luxe positie om de contributie geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden of te verminderen. De contributie is een heel belangrijke inkomstenbron voor Mifano, zeker nu veel andere inkomsten zijn weggevallen. En we gaan er van uit dat komend seizoen een “normaal” seizoen wordt. Wel hebben we net als vorig jaar gezien corona de contributie niet verhoogd met de jaarlijkse indexering. Mochten er echter leden zijn die toch problemen hebben met de contributie verzoek wij contact op te nemen met een van de bestuursleden.